Ekonomi

Månadsavgift

 

Varje lägenhet betalar en månadsavgift till föreningen. Månadsavgiften är baserad på kapitalkostnader för gemensamma lån

på fastigheten samt en uppskattad kostnad per lägenhet för värme och vatten. Varje år görs en avstämning av faktiska

förbrukningskostnader per lägenhet. Det kan innebära att man antingen kan få pengar tillbaka alternativt måste betala in lite mer

om man haft en betydligt högre vattenförbrukning än förväntat. Fördelen är att man kan påverka sin kostnad genom att vara sparsam.

Styrelsen ser över månadsavgiften inför varje nytt år beroende på ränteläget och eventuella prishöjningar på driften, värme, el och vatten.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsredovisningar

Copyright © All Rights Reserved