Hem

Välkommen som medlem i Bostadsföreningen Västerport

 

Här hittar du som medlem (samt mäklare) en hel del viktig information om Brf Västerport.

 

Brf Västerport är en privat bostadsförening vilket innebär att alla vi som bor på Vänortsgatan 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 och 25 (totalt 86 lägenheter) tillhör föreningen och har ett gemensamt ansvar för fastigheten. Föreningen väljer en styrelse som har i uppdrag att sköta det löpande arbetet och ha kontakter med underleverantörer på fastighetskötsel och ekonomiredovisning. Men alla har samma ansvar för att vår fastighet fungerar och att det är trevligt att bo här.

 

Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. De väljs av föreningsstämman på ett eller två år. En valberedning lägger varje år ett förslag på styrelse. Kontakta valberedningen om du är intresserad av ett styrelseuppdrag.

 

Styrelsen nås på föreningens mailadress info@brfvasterport.se.

 

Föreningens postadress är:

Brf Västerport

Vänortsgatan 23

431 60 Mölndal

Aktuellt

 

2017-05-22 Årsredovisning

Årsredovisningen för 2016 finns nu tillgänglig att ladda ner här (även under fliken Ekonomi ovan). Årsstämma hålls 29/5 kl 18:30 i föreningslokalen, hjärtligt välkomna!

 

2017-01-25 Ny fastighetsskötare

Från 23 januari så har vi anlitat MBA Fastighetsservice som föreningens fastighetsskötare. Hädanefter sker all felanmälan direkt till dem via deras hemsida, http://mbafast.se/report. Vi har även jourservice som man kan kontakta vid akuta ärenden på kvällar och helger, den nås via telefon 0734-160 440.

 

2017-01-08 Avstämning värme

I samband med 2-års garantiavstämningen så vill vi få en överblick över hur värmesystemet fungerar i fastigheten. Därför ber vi er medlemmar fylla i en enkät där ni fyller i hur ni bedömer värmen i er lägenhet. Styrelsen kommer gå igenom enkäten och gå vidare med åtgärder för de lägenheter som upplevs för varma eller för kalla.

 

Enkäten hittar ni här: https://sv.surveymonkey.com/r/3KKD8T9

 

2015-12-01 Avstämning av faktisk vattenförbrukning

 

Reglering av erlagd månadsavgift t.o.m. oktober 2015

 

Detta är en information om din månadsavgift. Det gäller en justering i efterhand av erlagd månadsavgift. Detta är alltså inget meddelande om höjning/sänkning av månadsavgiften inför 2016.

 

Din månadsavgift består av tre delar. Kostnad för tv + beräknad vattenförbrukning + beräknade räntekostnader. Månadsavgiften sätts i början av året baserat på en bedömd vattenförbrukning och aktuella räntenivåer. Enligt föreningens stadgar skall varje lägenhet stå för sina egna faktiska kostnader för vattenförbrukning och faktiska räntekostnader. Därför skall en avstämning och reglering göras i efterhand en gång om året.

 

SKANSKA gjorde från början en bedömning för varje lägenhet hur mycket vatten och varmvatten som förväntades gå åt under ett år. Det är en bedömning som utgår från lägenhetens storlek och sparsam vattenanvändning. Använder man sedan mer eller mindre vatten än bedömt får man antingen tillbaka pengar eller så får man betala in mer.

 

Dessutom består en del av månadsavgiften av räntekostnader på föreningens lån på fastigheten. Din del av föreningens lån baseras på din lägenhets andelstal. Andelstalet består av två delar, andelstal 1 och andelstal 2, beroende på hur mycket man valde att lägga i insats när lägenheten första gången köptes. Alla köpare tar över sin lägenhets andelstal. När ränteläget förändras, upp eller ner, skall en justering göras i efterhand.

 

Enligt föreningens stadgar skall alltså en justering av månadsavgiften göras årligen. Det är första gången nu som justeringen görs eftersom 2014 var ett uppstartsår för föreningen.

 

Efter ett helt års vattenförbrukning, plus tiden från inflyttning 2014, kan styrelsen nu se vad den faktiska förbrukningen har varit för varje lägenhet. Detta görs via ett datoriserat system och mätarna är individuella för varje lägenhet. Några kommer få tillbaka pengar och andra kommer att få betala mer. Samtidig kommer alla få tillbaka lite pengar då räntan sänkts för ett av våra lån.

 

Nya köpare/medlemmar betalar naturligtvis endast från det datum då man flyttade in.

Önskar man dela upp sin inbetalning på ett par månader kan man kontakta Revisorsringen, Anja Lundblad, på 031 – 709 85 90.

 

Har man frågor är man välkommen att kontakta styrelsen på info@brfvasterport.se.

 

 

 

 

2015-08-01 Härmed kallar styrelsen till Extra Årstämma den 21 September kl. 19.00 I Föreningslokalen

 

Föredragningslista

 

Välkomna!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vi planerar inför gemensam höststädning på gården. Det blir antingen 3/10 eller 10/10, mer information kommer!

 

Extra Årstämma kommer att hållas 21 September kl. 19.00 I Föreningslokalen. För inval av ytterligare styrelsemedlemmar.

 

 

Uppdaterad årsredovisning

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nytt datum för Årsstämman!

onsd.24/6 kl.18.00

 

Motioner till styrelsen skall lämnas till styrelsen senast 27/5

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Städ dag

Lördag 18 April kl.12.00

 

Vi samlas på gården och delar upp uppgifterna.

Styrelsen ordnar fram lite redskap, men tag gärna med egna handskar och redskap om ni har.

Efter städningen slår vi oss ned tillsammans på gården och njuter av vårsolen och trevlig umgänge med grannarna. Styrelsen ordnar med korvgrillning, kaffe och kaka.

För att kunna uppskatta hur mycket fika vi behöver köpa, ber vi er att skicka en anmälan till föreningsmailen. info@brfvasterport.se

 

Vi hoppas att så många grannar som möjligt vill träffas och hjälpas åt att göra vår gård fin inför sommaren!

 

Välkomna !

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Maskinsopning av gatorna kommer att utföras torsdag 26/4

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

2015-03-08

 

Några datum som ni kan notera.

Föreningens Årsstämma kommer att äga rum 20 maj kl.19.00 i Föreningslokalen.

Gemensam vårstädning på gården Lördag 18 april kl.12.00, vid regn tar vi det helgen efter. Mer information kommer!

 

Klippning av häckar är beställt, detta kommer att ske inom ca.2 veckor.

 

Markiser- Vi har fått frågor om det är tillåtet att sätta upp markiser.

Styrelsen kommer att ta fram ett förslag på två färger/typer av markiser, detta för att det ska se mer enhetligt ut.

 

Föreningslokal- Övernattning i lokalen kan ske fr.o.m. 1 april

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Köksfläktarna

 

På föreningsmötet framkom att flera medlemmar var missnöjda med utsugsförmågan i köksfläkten. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta SKANSKA. Samtidigt uppmanades medlemmar som ej var nöjda med sin köksfläkt att felrapportera den till SKANSKA.

 

Själva fläktmotorn sitter inte i varje enskild köksfläkt utan det sitter en stor fläkt högst uppe under taket i varje trappuppgång. Vid normalläge är utsugsförmågan 10 liter/sekund. När man vrider på reglaget, s.k. forcerat läge, är utsugsförmågan 20 liter/sekund. Allt enligt SKANSKAS specifikationer från lägenhetsförsäljningen. SKANSKA har varit och mätt utsugsförmågan i ett flertal köksfläktar. Ingen fläkt underskrider specifikationen. För bättre effekt rekommenderar SKANSKA att man öppnar ett fönster på glänt för att öka luftgenomströmningen. Lägenheterna är mycket täta.

 

Dock kvarstår faktum att köksfläktarna inte suger ut matoset på ett tillfredställande sätt.

 

Det är möjligt att uppjustera utsugsförmågan till 30 liter/sekund. Detta innebär dock inte att man får en fördubblad effekt. Vissa anser att förändringen blir marginell. SKANSKA säger att föreningen själv får beställa jobbet.

 

Ett annat stort problem för närvarande är att fläktarna på taket stannar väldigt ofta p.g.a. ett rökgaslarm som löser ut vid minsta vidbrända maträtt. Brf Österport har samma problem och SKANSKA jobbar för närvarande med att hitta en annan lösning. Troligtvis inverkar dessa ständiga stopp så att utsugsförmågan i köksfläktarna är sämre än det hade behövt vara.

 

Om föreningen går och beställer ett jobb nu med att justera upp utsuget innan SKANSKA åtgärdat problemet med rökgaslarmet är sannolikheten stor att man inte kommer uppleva någon som helst förbättring och dessutom riskerar vi att vår två-årsgaranti gentemot SKANSKA inte längre gäller.

 

Styrelsen har därför beslutat att avvakta med att beställa något jobb med uppjustering tills problemet med rökgaslarmet är åtgärdat.

Det är inte meningsfullt längre att felanmäla sina köksfläkt till SKANSKA.

 

 

Föreningslokalen

 

Styrelsen kommer inom kort börja inreda föreningslokalen. För att hålla nere kostnaderna tar vi tacksamt emot möbler som folk inte vill ha kvar och som är i gott skick. Har du möbler som du vill skänka, hör av dig med ett mail till info@brfvasterport.se och tala om vad du har så hör vi av oss. TACK!

 

 

Fjärrkontroll till garageporten

 

Intresset på föreningsmötet var enormt och de 30st förbeställda fjärrkontrollerna har redan tagit slut! Ytterligare en beställning kommer läggas.

För att slippa flera fraktkostnader är det bra om samtliga intresserade är med på nästa beställning. Därför kan du from nu och tom 10 februari göra

din beställning genom att maila till info@brfvasterport.se. Bifoga och fyll i nedan. Så snart fjärrkontrollerna levererats kommer du få ett mail med vidare information för uthämtning.

Förnamn:

Efternamn:

Lägenhetsnummer (inkl portnummer):

Ev garageplats:

Telefonnummer:

Epost:

Jag beställer ____st fjärrkontroller

Priset per kontroll är 400kr inkl moms.

*Fjärrkontrollen registreras på din lägenhet och på dig som bostadsrättsinnehavare. Den skall lämnas över vid eventuell överlåtelse av bostadsrätt. Fjärrkontrollen får inte säljas vidare eller lånas ut till obehörig. Fjärrkontrollen är, likt dina TAG-brickor, personlig och ska hanteras som en värdehandling. Borttappad fjärrkontroll ska omgående anmälas till styrelsen för inaktivering.

 

Avgiften för fjärrkontrollen debiteras tillsammans med medlemsavgiften.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved